Inde du sud : le hautbois des temples

Mpanakanto: Inde du sud : le hautbois des temples

Anarana: Inde du sud : le hautbois des temples

Nivoaka: 2004

Famantatra: Buda musique

Refiny: Cristal

Halavany: 70'26

Vidiny : 12,50 €

Anampy

Laharana: CR00988BUDA

Fizarana

Inde du sud : le hautbois des temples (Inde du sud : le hautbois des temples)

Southern India : The oboe of temples

Inde du sud : le hautbois des temples - Mpihira

  • Thiruppulivanam E.Haridoss : nâgaswaram
  • T.H. Thiyagarajan : vocal
  • Chennai K. Raghuraman : 2ème nâgaswaram
  • Chennai K. Narasimhan : tavil
  • Endathur G. Vinayagan : tavil
  • Uthiramerur E. Shanmugan : cymbales tâlam
  • Thiruppulivanam H. Ruthrapathy : tâmpura

Titles

1. Sarasvatî namôstune 7'58

2. Narayatane namo namo 4'41

3. Raghuvamsha sudha 11'10

4. Karpaga Manohara 4'34

5. Sâmajavaragamana 26'52

6. Parukkule Nalla Nadu 3'45

7. Teradîyagarâdâ 5'02

8. Kandanai mukundan maruganai ingu (kandu) 6'03