Thogainn Ort Fonn

Mpanakanto: Gillebrìde Macmillan

Anarana: Thogainn Ort Fonn

Nivoaka: 2006

Famantatra: Macmeanmna

Refiny: Cristal

Halavany: 56'00

Tombotsoa: Import Scotland

Vidiny : 12,50 €

Anampy

Laharana: CR00427MACM

Fizarana

Thogainn Ort Fonn (Gillebrìde Macmillan)

Gillebrìde's marvellous debut album contains a fine selection of Gaelic songs with a strong Uist bias. It ranges from the songs of Bàird Baile or village poets, to those of the better known songwriters from the islands. Gillebrìde is accompanied on the album by Mary Ann Kennedy, who also produced the album, and Aaron Jones, Allan Henderson, with Gaelic singers Rachel Walker, Angus MacPhail, James Graham, and Gillebrìde’s sister, Mairi.

Gillebrìde Macmillan - Mpihira

 • Gillebrìde MACMILLAN : vocals
 • Mary Ann KENNEDY : percciano, clàrsach, vocals, glasses
 • Aaron JONES : percciano, bouzouki, vocals, bass
 • Allan HENDERSON : vocals, piano, whistle
 • Mary MACMILLAN : vocals
 • James GRAHAM : vocals
 • Rachel WALKER : vocals
 • Angus MACPHAIL : vocals
 • Nick : percussion effects

Thogainn Ort Fonn - Feonkira

 • An cluinn Thu mo Nighean Donn
 • Mi 'm Shuidhe M' Ònar
 • Òran dhan Èideadh Gàidealach
 • Puirt-a-Beul
 • Calum a' Ghlinne
 • Marbhrann do Mhrs. Noble
 • Mo Nighean Dubh
 • Bùth Dhòmhnàill 'Ic Leòid
 • Moladh Uibhist
 • Ùrnaigh Naomh Francis
 • Turas Dhòmhsa Chon na Galldachd
 • A Chailin Mheall Thu Mi
 • Puirt-a-Beul
 • Dh'Fhalbh Mo Bhean Chomainn

Fatorana