Eadarainn

Artiste : Rona Lightfoot

Nom : Eadarainn

Parution : 2004

Label : Macmeanmna

Format : Cristal

Durée totale : 55'00

Le petit + : Import Ecosse

Prix : 12,50 €

Ajouter au panier

Réf. : CR00414MACM

Partager

Eadarainn (Rona Lightfoot)

Rona est souvent décrite comme étant un Ceilidh à elle seule! Excellente joueuse de cornemuse, chanteuse au répertoire sans limite, conteuse au grand sens de l'humour et au rire contagieux, elle cumule les talents. Rona à sans aucun doute ouvert la voie de la présence des femmes musiciennes au plus haut niveau du monde gaélique et est la première à avoir été primée lors d'un grand concours de cornemuse.

Rona Lightfoot - Musiciens

 • Rona LIGHTFOOT : cornemuse, chant
 • Allan HENDERSON : piano, violon
 • Maighread STEWART : backing vocals
 • Annag MACINNES : backing vocals
 • Deirdre GRAHAM : clàrsach(harpe)
 • Carol-Ann MACKAY : accordéon
 • Iain MACDONALD : highland bagpipes, small bagpipes, concertina, flûte, bodhran, whistle

Eadarainn - Extraits sonores

 • Mo Nighean Chruinn Donn - Air Bharraibh Nan Tonn
 • Tha Seachdarran Air An Adhar
 • 6/8 Pipe Marches
 • Maol Donn
 • Cuach Mhic Ghill' Anndrais
 • Canntaireachd
 • Ach A Dhomhnaill Mhic Sheumais
 • 'Ille Bhàin
 • Tha Mo Bhreacan-sa Fo 'N Dileann
 • 2/4 Pipe Marches
 • Ruidhleadh Cailleach Ris A' Bhalg - Eadarainn Mor Ruadh
 • Cumha Alasdair
 • "Ial, Ial" Ars' a' Chailleach
 • Pipe Jigs

Liens