Seòladh Dhachaigh

Artiste : Kenneth Thomson

Nom : Seòladh Dhachaigh

Parution : 2004

Label : Macmeanmna

Format : Cristal

Durée totale : 46'49

Le petit + : Import Ecosse

Prix : 12,50 €

Ajouter au panier

Réf. : CR00412MACM

Partager

Seòladh Dhachaigh (Kenneth Thomson)

Ceci est le premier album solo de Kenneth, qui a choisi d'enregistrer ses chansons préférées, dont beaucoup sont très populaires auprès des amateurs de chansons gaeliques. Il est rejoint par de brillants musiciens pour un résultat d'excellence.

Kenneth Thomson - Musiciens

 • Keneth THOMSON : voix
 • Mary Ann KENNEDY : voix, piano, clarsach (harpe)
 • Allan HENDERSON : voix, piano, fiddle, whistle
 • Ingrid HENDERSON : voix, piano, clarsach (harpe)
 • Fiona HUNTER : voix, violoncelle
 • Angus MACPHAIL : voix, accordéon
 • Andrew ROBERTSON : voix
 • Chaz STEWART : voix, guitares électrique et acoustique, basse
 • Nick TURNER : basse

Seòladh Dhachaigh - Extraits sonores

 • Mo Chaileag Shaineartach
 • He Ro Nighean Ho Ro Nighean
 • Nach Gorach Mi Gad Chaoineadh
 • An t'Alltan Dubh
 • Fuirich A Ribhinn
 • Seoladh Dhachaigh
 • O Horo Mo Chailin Donn
 • Eilean Scalpaidh Na Hearadh
 • Duanag An t-Seoladair
 • Gruagach Dhonn A'Bhroillich Bhain
 • Muile Nam Mor-Bheann
 • Gruagach Og An Fhuilt Bhain
 • Dhealaich Mise 'Nochd Ri'm Leannan
 • Balaich An Iasgaich
 • O Luaidh

Liens