Guth a Shnìomhas

Artiste : Kenna Campbell

Nom : Guth a Shnìomhas

Parution : 1999

Label : Macmeanmna

Format : Cristal

Durée totale : 58'00

Le petit + : Import Ecosse

Prix : 12,50 €

Ajouter au panier

Réf. : CR00398MACM

Partager

Guth a Shnìomhas (Kenna Campbell)

Cette réalisation produite par Arthur Cormack et Mary Ann Kennedy est une collection d'enregistrements d'archives de la BBC sur une période de trente ans de la chanteuse Kenna Campbell. Emaillés de nouveaux morceaux enregistrés aux cava studios de Glasgow on entend également sur cette album la fille cadette de Kenna, et Bannal un groupe vocal féminin.

Kenna Campbell - Musiciens

 • Kenna Campbell : voix
 • Mary Ann KENNEDY : harpe, piano, chœurs
 • Alastair McDonal : guitare
 • Bannal : chœurs
 • Carmina : chœurs
 • Allan HENDERSON : violon
 • Iain MACFARLAINE : flûte
 • Falkirk Junior Gaelic Choir (conducteur : Mary MACLEAN)
 • Wilma KENNEDY : chœurs

Guth a Shnìomhas - Extraits sonores

 • Nuair bha mi òg
 • Oran Beinn-Li
 • Chuir mi chas mhór
 • Tha'n t-uisg', tha'n ceò
 • Rannan Breugach
 • Laoidh Fhraoich
 • As an doimhneachd
 • Deàrrsadh gealaich air Loch Hòstadh
 • A' Ràcan a bh' againne
 • O, 's ann tha mo ghaol-sa thall
 • Bothan àirigh am Bràigh Rainneach
 • Alasdair á Gleanna Garadh
 • Tha Biodag aig MacThòmais / Siud a' rud a thogadh fonn / Alasdair gorm
 • Am maraiche ' a leannan
 • Fac thu na féidh? / Chuirinn mo bhalachan
 • Cumha lain Ghairbh
 • A' Chlach agus Màiri
 • Chaidh mo Dhonnachadh na bheinn
 • Bha buachaillean an dùthaich shear
 • Mo bhó dhubh mhór / Tiugainn leam 'ille dhuibh / Tha fear am beinn Ruidhleadh mo nighean donn

Liens