Kintulavig

Artiste : Jenna Cumming

Nom : Kintulavig

Parution : 2005

Label : Macmeanmna

Format : Cristal

Durée totale : 48'00

Le petit + : Import Ecosse

Prix : 12,50 €

Ajouter au panier

Réf. : CR00421MACM

Partager

Kintulavig (Jenna Cumming)

Jenna Cumming est une jeune chanteuse extraordinaire qui vient d'Inverness. Titulaire de plusieurs médailles d'or lors de divers concours de musique traditionnelle Ecossais, Jenna et sa voix superbe trouvent naturellement sa place parmi les grands interprètes gaéliques d'aujourd'hui.

Jenna Cumming - Musiciens

 • Jenna CUMMING : voix
 • James GRAHAM : voix
 • Aaron JONES : basse, bouzouki
 • Brian MCALPINE : piano, claviers
 • Chaz STEWART : guitares, chœurs

Kintulavig - Extraits sonores

 • Dòmhnall nan Dòmhnall
 • 'S ann a bhruadair mi 'n raoir
 • Scalpaigh Bheag mo Ghràidh-sa
 • Bha mi raoir le m' annsachd
 • Thig trì nithean gun iarraidh
 • Mo ghaol òigear a' chùil duinn
 • Mi caoidh mo ghòraich an seòmar uaigneach
 • Seinn, o ho rò, Seinn
 • A' Bhean Eudach
 • Am Buachaille Bàn
 • Fearchar Mac Iain Òig
 • Cianalas na Hearadh
 • Alasdair Òig 'ic 'ic Neacail
 • O ho ro ille dhuinn

Liens