Thogainn Ort Fonn

Artiste : Gillebrìde Macmillan

Nom : Thogainn Ort Fonn

Parution : 2006

Label : Macmeanmna

Format : Cristal

Durée totale : 56'00

Le petit + : Import Ecosse

Prix : 12,50 €

Ajouter au panier

Réf. : CR00427MACM

Partager

Thogainn Ort Fonn (Gillebrìde Macmillan)

Voici le premier album de Gillebrìde Macmillan qui réunit une sélection de magnifiques chansons issues du répertoire populaire gaélique. Un album produit par Mary Ann Kennedy dont la divine harpe illumine l'accompagnement de ces merveilleux airs.

Gillebrìde Macmillan - Musiciens

 • Gillebrìde MACMILLAN : voix
 • Mary Ann KENNEDY : percciano, clàrsach (harpe), voix, glasses
 • Aaron JONES : percciano, bouzouki, voix, basse
 • Allan HENDERSON : voix, piano, whistle
 • Mary MACMILLAN : voix
 • James GRAHAM : voix
 • Rachel WALKER : voix
 • Angus MACPHAIL : voix
 • Nick : percussion effects

Thogainn Ort Fonn - Extraits sonores

 • An cluinn Thu mo Nighean Donn
 • Mi 'm Shuidhe M' Ònar
 • Òran dhan Èideadh Gàidealach
 • Puirt-a-Beul
 • Calum a' Ghlinne
 • Marbhrann do Mhrs. Noble
 • Mo Nighean Dubh
 • Bùth Dhòmhnàill 'Ic Leòid
 • Moladh Uibhist
 • Ùrnaigh Naomh Francis
 • Turas Dhòmhsa Chon na Galldachd
 • A Chailin Mheall Thu Mi
 • Puirt-a-Beul
 • Dh'Fhalbh Mo Bhean Chomainn

Liens