Sguab is dlòth

Artiste : Donnie Murdo MacLeod

Nom : Sguab is dlòth

Parution : 2000

Label : Macmeanmna

Format : Cristal

Durée totale : 52'00

Le petit + : Import Ecosse

Prix : 12,50 €

Bientôt disponible

Disponibilité : Recevoir un email

Réf. : CR00399MACM

Partager

Sguab is dlòth (Donnie Murdo MacLeod)

Donnie Murdo MacLeod vient de Stornoway (île de Lewis). Depuis qu'il a gagné la médaille d'Or au Mod national de 1996 à Blairgowrie, il est considéré comme l'un des meilleurs chanteurs traditionnels gaelique de sa génération.

Un album salué par la critique !

Donnie Murdo MacLeod - Musiciens

 • Donnie Murdo MACLEOD : voix
 • Mary Ann KENNEDY : piano, harpe
 • Allan MACDONALD : pipes, chœurs
 • Arthur CORMACK : chœurs

Sguab is dlòth - Extraits sonores

 • O 's toil 's gu rò thoil leam
 • Dh'fhalbh m'inntinn
 • Tha sneachd' air Druim Uachdair
 • Am maraiche 's a leannan
 • Cuir a chinn dìlis
 • Tha mise fo mhulad san àm
 • Nuair a ràinig mi 'n doras
 • Smeòrach Chlann Ràghnaill
 • 'S mi air m'uilinn sa' leabaidh
 • Màiri Nighean Alasdair - Gaol na h-Oige
 • Ri fuaim an taibh
 • Air feasgar soilleir samhraidh
 • A chailin duinn a chuailein rèidh
 • Uamh an Oir

Liens