Slighe an Airgid

Artiste : Ceòlraidh Ghàidhlig Ghlaschu

Nom : Slighe an Airgid

Parution : 2008

Label : Macmeanmna

Format : Cristal

Durée totale : 54'00

Le petit + : Import Ecosse

Prix : 12,50 €

Ajouter au panier

Réf. : CR00432MACM

Partager

Slighe an Airgid (Ceòlraidh Ghàidhlig Ghlaschu)

Voici l'album de la chorale "Glasgow Gaelic Musical Association", l'une des meilleures d'Ecosse. Cet ensemble qui est ici à son meilleur niveau , propose un répertoire celtique merveilleusement arrangé par le chef de chœur Kenneth Thomson.

Ceòlraidh Ghàidhlig Ghlaschu - Musiciens

 • Chorale Ceòlraidh Ghàidhlig Ghlaschu : voix
 • Kenneth THOMSON : conducteur

Slighe an Airgid - Extraits sonores

 • Balaich an Iasgaich
 • An Eala Bhàn
 • Bhon Chuir Mo Leannan / Dh'falbhainn sgiobalta / Ruidhleadh mo nighean donn
 • Chorra-Ghritheach Dhonn
 • An Ubhal as Àird'
 • Camanachd Ghlaschu (ladies)
 • Murt na Ceapaich
 • Barcelona
 • Illean Bithibh Sunndach
 • Fàilte do Eilean Leòdhais (men)
 • Breisleach
 • Ille Chrùbaich Anns a' Ghleann / 'S grinn a' Chaileag Màiri Anna
 • Àirigh a' Chulchinn
 • An t-lasgair
 • Bha Mi Latha Samhraidh (ladies)
 • Soraidh le Eilean a' Cheò
 • Maraiche nan Cuantan
 • Miann Cridhe

Liens