Inde du sud : le hautbois des temples

艺人: Inde du sud : le hautbois des temples

名字: Inde du sud : le hautbois des temples

发出: 2004

商标: Buda musique

样扳: Cristal

唱片的日期: 70'26

价钱 : 12,50 €

加入篮

号码: CR00988BUDA

Share

Inde du sud : le hautbois des temples (Inde du sud : le hautbois des temples)

Southern India : The oboe of temples

Inde du sud : le hautbois des temples - 音乐家

  • Thiruppulivanam E.Haridoss : nâgaswaram
  • T.H. Thiyagarajan : vocal
  • Chennai K. Raghuraman : 2ème nâgaswaram
  • Chennai K. Narasimhan : tavil
  • Endathur G. Vinayagan : tavil
  • Uthiramerur E. Shanmugan : cymbales tâlam
  • Thiruppulivanam H. Ruthrapathy : tâmpura

Titles

1. Sarasvatî namôstune 7'58

2. Narayatane namo namo 4'41

3. Raghuvamsha sudha 11'10

4. Karpaga Manohara 4'34

5. Sâmajavaragamana 26'52

6. Parukkule Nalla Nadu 3'45

7. Teradîyagarâdâ 5'02

8. Kandanai mukundan maruganai ingu (kandu) 6'03