Thogainn Ort Fonn

Arzour: Gillebrìde Macmillan

Anv: Thogainn Ort Fonn

Deuet er maez e: 2006

Labell: Macmeanmna

Ment: Kristal

Padelezh en holl: 56'00

Hag ouzhpenn: Enporzh bro-Skos

Priz : 12,50 €

Ouzhpennañ er baner

Ref.: CR00427MACM

Skignañ

Thogainn Ort Fonn (Gillebrìde Macmillan)

Setu aze albom kentañ Gillebrìde Macmillan, o strollañ un dibab a ganaouennoù kaer eus ar roll-tonioù gouezelek hengounel. Un albom produet gant Mary Ann Kennedy, a sklêrijenn he zelenn dibar eiladur an tonioù marzhus-se.

Gillebrìde Macmillan - Sonerien

 • Gillebrìde MACMILLAN : mouezh
 • Mary Ann KENNEDY : percciano, clàrsach (telenn), mouezh, glasses
 • Aaron JONES : percciano, bouzouki, mouezh, boud
 • Allan HENDERSON : mouezh, piano, whistle
 • Mary MACMILLAN : mouezh
 • James GRAHAM : mouezh
 • Rachel WALKER : mouezh
 • Angus MACPHAIL : mouezh
 • Nick : efedoù binviji dre daos

Thogainn Ort Fonn - Bommoù da glevet

 • An cluinn Thu mo Nighean Donn
 • Mi 'm Shuidhe M' Ònar
 • Òran dhan Èideadh Gàidealach
 • Puirt-a-Beul
 • Calum a' Ghlinne
 • Marbhrann do Mhrs. Noble
 • Mo Nighean Dubh
 • Bùth Dhòmhnàill 'Ic Leòid
 • Moladh Uibhist
 • Ùrnaigh Naomh Francis
 • Turas Dhòmhsa Chon na Galldachd
 • A Chailin Mheall Thu Mi
 • Puirt-a-Beul
 • Dh'Fhalbh Mo Bhean Chomainn

Liammoù