Afrique du Sud - Les voix de Soweto

Arzour: Afrique du Sud - Les voix de Soweto

Anv: Afrique du Sud - Les voix de Soweto

Deuet er maez e: 2006

Labell: Non renseigné

Ment: Kristal

Padelezh en holl: 55'19

Priz : 12,50 €

Ouzhpennañ er baner

Ref.: CR01286NA

Skignañ

Afrique du Sud - Les voix de Soweto (Afrique du Sud - Les voix de Soweto)

Titloù

1 Lomhlabathi / Shiya Group 3:16
2 Unomona / Themba Band 4:01
3 Sisheli Sami / Hola Nsizwe 3:10
4 Batho Ba Yafela / Moshoeshoe Band 3:02
5 Anizwanga / Ezulwini Music 3:10
6 Bonk'abonayo / Ben's Band 3:24
7 Jes'ulithemba / Ezulwini Music 2:28
8 Mathebathebane / Themba Band 4:08
9 Nginamazwi / Big Six Band 2:23
10 Niyadlala / Shiya Group 2:35
11 Bothata / Moshoeshoe Band 3:22
12 Ngokukholwa / Big Six Band 3:44
13 Ubusisizwe / Shiya Group 3:19
14 Ihubo Lentokozo / Ezulwini Music 3:03
15 Ntate Maleta / Moshoeshoe Band 3:15
16 U Sebetsa / Moshowshoe Band 3:20
17 Selifikile / Ben's Band 3:13